Synaptiko uncopyright

Myšlenky patří všem, šiřte je bez obav dál

Veškerý obsah na doméně synaptiko.cz je tzv. uncopyrighted. Jeho autor, Jiří Prokop, se zřekl svého nároku na autorská práva a poskytuje tento obsah komukoliv, k jakémukoliv účelu.

Je skvělé, že můžete cokoliv zkopírovat, šířit či upravit. A bude skvělé, pokud uvedete odkaz na původní stránku nebo jen jméno "synaptiko.cz".

Ale vyžadováno to není. Pokud autorství uvést či uznat nechcete, nemějte žádné obavy, nebudete za to stíháni.

Také budu rád, pokud mi dáte vědět, že jste něco použili a kde.

Shrnutí: Není vyžadován žádný souhlas, oprávnění nebo povolení pro kopírování, šíření nebo úpravu. Uvedení a uznání autorství je ceněno, ale není vyžadováno.

Smluvní podmínky pro kopírování, šíření a úpravu

  1. Dělejte si, co chcete a co byste rádi dělali.

Proč to všechno?

Lidé budou kopírovat, šířit či upravovat cokoliv, i pokud to bude zakázané.

Vyberte si:

Duševní vlastnictví a autorské právo nebo tvořivost a radost

Duševní výtvor je něco, co člověk vytvořil na základě zkušeností, myšlenek, nápadů, názorů. Existuje v podobě dat, informací, ideálů zapsaných, uložených na nějakém médiu (papír, počítač, internet a další) či zapamatovaných, jak vědomě, tak nevědomě. Takový výtvor tedy nelze v podstatě vlastnit či odpírat vlastnictví někomu jinému. Duševní výtvor je totiž v hlavě každého člověka jedinečný a jiný. Každý má odlišné vnímání, chápání a paměť. Každý si dělá věci podle svého a přirozeně napodobuje ostatní, pokud vidí, že daná věc funguje nebo by mohla fungovat i jemu.

Autorské právo vychází z "ochranářského" způsobu myšlení. Ten, kdo toto právo vytvořil nebo uznává, věří, že tvůrce je vlastníkem své tvorby, a že toto vlastnictví musí být chráněno, aby autor mohl mít ze své práce nějaký zisk. Autor svoji práci sdílí pouze za podmínky, že druzí za ni platí. A kdokoliv, kdo si jeho práci vezme bez zaplacení nebo ji použije jako základ pro další tvorbu, je označen za zloděje.

Autorské právo je v dnešním propojeném, komunikujícím a tvořivém světě přežitek. Nechrání, ale škodí a způsobuje problémy. Nelze ohlídat či ochránit použití duševního výtvoru ostatními. Jedině byste hlídali všechny lidi, co mohou váš výtvor vnímat. A aby to bylo spravedlivé, museli byste i vy sami být hlídáni těmi, kdo také vlastní nějaký svůj duševní výtvor. To si nikdo z nás nepřeje. Nakonec, neustále se děje, že dva či několik lidí, téměr současně, vytvoří něco, co se sobě navzájem podobá. A kdo má právo posoudit, že je to už natolik podobné, že je to "stejné" a kdo má právo posoudit, který z lidí byl tvůrce a kdo napodobitel?

Ten, kdo se zřekl autorského práva, vychází z předchozího způsobu myšlení. Poskytuje svůj výtvor ostatním, aniž by měl záruku, že z něj bude mít zisk. Vzdává se vlastnictví své tvorby, protože věří, že ji vlastní svět. Vlastnictví zraňuje svět a snaha ochránit vlastnictví vede ke zbytečné nesnázím, problémům a námaze. Je jednodušší se vlastnictví vyvarovat, protože nás činí nešťastnými. Tvoření a práce nás činí šťastnými.

Tvůrce vždy doufá, že alespoň trochu přispívá světu a že ostatní budou z jeho tvorby těžit. Přijímá zřeknutí se autorského práva tím, že to tak sám dělá a doufá, že to svět učiní trochu šťastnějším místem k žití. Je pro něj dobré, pokud ostatní použijí jeho tvorbu, aby vytvořili něco nového a krásného. A úplně nejlepší pro něj je, když ostatní sdílí a přemýšlejí také tímto způsobem a zažívají tuto krásu společné, sdílené a užitečné tvorby.

A protože i lidé, kteří nesmýšlejí tímto způsobem, jsou ochotni platit za krásné výtvory, jsou ochotni platit za kvalitní práci, takový tvůrce se nemusí bát ničeho, což jen podpoří jeho tvořivost. Strach, omezování a zákazy překážejí radostné a nejpřirozenější potřebě člověka: tvoření.

Myslete na to, že lidé jsou rádi obohacováni, a rádi obohacují ostatní. Ze všeho nejraději sdílejí radost, krásu a laskavost.

Použití myšlenek z tohoto webu

Napodobujte, upravujte, využívejte, přemýšlejte, zkoušejte, hrajte si, dělejte cokoliv, co máte rádi nebo co cítíte, že má být uděláno!

Zdroje


uncopyrighted: myšlenky patří všem, šiřte je bez obav dál